Strategie 2020+

Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je rozvíjet město tak, aby bylo jedním z nejlepším míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytučuje cestu, po které se musíme vydat, abych dosáhli cíle. 

Školství

V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv – pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. Firmy budou vznikat tam, kde mohou najít schopné zaměstnance a zároveň na místě s vysokou kvalitou života proto, aby zde tito lidé zůstali – pracovní místa následují lidi.

Chceme a budeme v této oblasti aktivní.

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Dokončený
Otevřít Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí
Rozšíření kapacity Mateřské školy Zvídálek

Rozšíření kapacity Mateřské školy Zvídálek

Plánovaný
Otevřít Rozšíření kapacity Mateřské školy Zvídálek
Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Plánovaný
Otevřít Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna
Přístavba a rozšíření základní školy Tyršova

Přístavba a rozšíření základní školy Tyršova

Dokončený
Otevřít Přístavba a rozšíření základní školy Tyršova

Životní prostředí

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus). 
 

Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna

Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna

Dokončený
Otevřít Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna
Projekt „Bílá louka“

Projekt „Bílá louka“

V realizaci
Otevřít Projekt „Bílá louka“
Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Dokončený
Otevřít Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Dokončený
Otevřít Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna
Rekonstrukce ulice Jiráskova

Rekonstrukce ulice Jiráskova

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce ulice Jiráskova
Adaptační strategie

Adaptační strategie

Dokončený
Otevřít Adaptační strategie
Revitalizace zámeckého parku - doplnění mobiliáře

Revitalizace zámeckého parku - doplnění mobiliáře

Dokončený
Otevřít Revitalizace zámeckého parku - doplnění mobiliáře

Zdravotnictví a sociální služby

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 
 

Obnova bytového fondu v bytových domech, především na ulicích Fügnerova, Bučovická a Úzká

Obnova bytového fondu v bytových domech, především na ulicích Fügnerova, Bučovická a Úzká

Plánovaný
Otevřít Obnova bytového fondu v bytových domech, především na ulicích Fügnerova, Bučovická a Úzká

Historie a kultura

Město Slavkov u Brna – kde se zábava a sport potkává s historií.

V oblasti cestovního ruchu identifikujeme 3 zásadní pilíře, které mají představovat hlavní důvod nebo motiv k návštěvě města a trávení volného času. Kultura a zábava - kulturní akce a zážitkové akce zejména pro děti. Sport – sportovní infrastruktura, akce pro návštěvníky i pro občany města. Historie - historické události, významná místa historie a památky.

 

Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Plánovaný
Otevřít Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“
Obnova zámecké zdi a altánu

Obnova zámecké zdi a altánu

Dokončený
Otevřít Obnova zámecké zdi a altánu
Boží muka sv. Vendelína – restaurování

Boží muka sv. Vendelína – restaurování

Dokončený
Otevřít Boží muka sv. Vendelína – restaurování
Restaurování soch v zámeckém parku

Restaurování soch v zámeckém parku

Dokončený
Otevřít Restaurování soch v zámeckém parku
Dny Slavkova

Dny Slavkova

Dokončený
Otevřít Dny Slavkova
Rekonstrukce kašny u kostela

Rekonstrukce kašny u kostela

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce kašny u kostela
Rekonstrukce zámeckého skleníku

Rekonstrukce zámeckého skleníku

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce zámeckého skleníku

Doprava

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus).

Oprava povrchu komunikace Nádražní

Oprava povrchu komunikace Nádražní

Dokončený
Otevřít Oprava povrchu komunikace Nádražní
Oprava chodníku ulice Tyršova a stavba nového v ulici Pod Vinohrady

Oprava chodníku ulice Tyršova a stavba nového v ulici Pod Vinohrady

Dokončený
Otevřít Oprava chodníku ulice Tyršova a stavba nového v ulici Pod Vinohrady
Rekonstrukce ulice Havlíčkova

Rekonstrukce ulice Havlíčkova

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce ulice Havlíčkova
Rekonstrukce ul. ČSA - úsek u TSMS

Rekonstrukce ul. ČSA - úsek u TSMS

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce ul. ČSA - úsek u TSMS
Rekonstrukce ulice Polní

Rekonstrukce ulice Polní

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce ulice Polní

Občan a úřad

Snahou našeho města je pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a průhledné rozhodování a fungovat efektivně a výkonně. Moderní a kvalitně fungující městský úřad je partnerem občanům, institucím a organizacím, které ve městě působí, i turistům, kteří do města přijíždějí.  
 

Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody

Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody
Menu