Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Strategie 2020+

Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je rozvíjet město tak, aby bylo jedním z nejlepším míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytučuje cestu, po které se musíme vydat, abych dosáhli cíle. 

Životní prostředí

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus). 
 

Doprava

Město Slavkov u Brna – kde se zábava a sport potkává s historií.

 

V oblasti cestovního ruchu identifikujeme 3 zásadní pilíře, které mají představovat hlavní důvod nebo motiv k návštěvě města a trávení volného času. Kultura a zábava - kulturní akce a zážitkové akce zejména pro děti. Sport – sportovní infrastruktura, akce pro návštěvníky i pro občany města. Historie - historické události, významná místa historie a památky. 

Občan a úřad

Snahou našeho města je pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a průhledné rozhodování a fungovat efektivně a výkonně. Moderní a kvalitně fungující městský úřad je partnerem občanům, institucím a organizacím, které ve městě působí, i turistům, kteří do města přijíždějí.  
 

Zdravotnictví a sociální služby

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 
 

Školství

V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv – pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. Firmy budou vznikat tam, kde mohou najít schopné zaměstnance a zároveň na místě s vysokou kvalitou života proto, aby zde tito lidé zůstali – pracovní místa následují lidi.

Chceme a budeme v této oblasti aktivní.

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Otevřít Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí
Menu