Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Strategie 2020+

Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je rozvíjet město tak, aby bylo jedním z nejlepším míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytučuje cestu, po které se musíme vydat, abych dosáhli cíle. 

Školství

V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv – pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. Firmy budou vznikat tam, kde mohou najít schopné zaměstnance a zároveň na místě s vysokou kvalitou života proto, aby zde tito lidé zůstali – pracovní místa následují lidi.

Chceme a budeme v této oblasti aktivní.

Životní prostředí

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus). 
 

Zdravotnictví a sociální služby

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 
 

Historie a kultura

Město Slavkov u Brna – kde se zábava a sport potkává s historií.

V oblasti cestovního ruchu identifikujeme 3 zásadní pilíře, které mají představovat hlavní důvod nebo motiv k návštěvě města a trávení volného času. Kultura a zábava - kulturní akce a zážitkové akce zejména pro děti. Sport – sportovní infrastruktura, akce pro návštěvníky i pro občany města. Historie - historické události, významná místa historie a památky.

 

Zpřístupnění valů zámeckého parku, nasvícení zámku a vybudování výtahu

Zpřístupnění valů zámeckého parku, nasvícení zámku a vybudování výtahu

Otevřít Zpřístupnění valů zámeckého parku, nasvícení zámku a vybudování výtahu
Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Otevřít Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Doprava

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus).

Občan a úřad

Snahou našeho města je pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a průhledné rozhodování a fungovat efektivně a výkonně. Moderní a kvalitně fungující městský úřad je partnerem občanům, institucím a organizacím, které ve městě působí, i turistům, kteří do města přijíždějí.  
 

Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody

Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody

Otevřít Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody
Menu