Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Rozšíření kapacity Mateřské školy Zvídálek

Rozšíření kapacity Mateřské školy Zvídálek

Plánovaný
Otevřít Rozšíření kapacity Mateřské školy Zvídálek
Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Dokončený
Otevřít Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí
Přístavba a rozšíření základní školy Tyršova

Přístavba a rozšíření základní školy Tyršova

Dokončený
Otevřít Přístavba a rozšíření základní školy Tyršova
Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Plánovaný
Otevřít Komplexní realizace odborných učeben ZŠ Komenského Slavkov u Brna
Menu