Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Aktuality

PinCity má nový design!

01.6. 2021

PinCity má nový design!

Platforma PinCity má od 30. května zcela nový modernější vizuál
Otevřít PinCity má nový design!
Menu