Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí

Otevřít Oprava střechy východního pavilonu Základní školy Komenského náměstí
Obnova bytového fondu v bytových domech, především na ulicích Fügnerova, Bučovická a Úzká

Obnova bytového fondu v bytových domech, především na ulicích Fügnerova, Bučovická a Úzká

Otevřít Obnova bytového fondu v bytových domech, především na ulicích Fügnerova, Bučovická a Úzká
Oprava chodníku ulice Tyršova a stavba nového v ulici Pod Vinohrady

Oprava chodníku ulice Tyršova a stavba nového v ulici Pod Vinohrady

Otevřít Oprava chodníku ulice Tyršova a stavba nového v ulici Pod Vinohrady
Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Otevřít Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody

Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody

Otevřít Rekonstrukce hasičské stanice SDH Slavkov u Brna - elektrorozvody
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Otevřít Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna
Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“

Otevřít Expozice „Slavkov a Evropa v období napoleonských válek“
Zpřístupnění valů zámeckého parku, nasvícení zámku a vybudování výtahu

Zpřístupnění valů zámeckého parku, nasvícení zámku a vybudování výtahu

Otevřít Zpřístupnění valů zámeckého parku, nasvícení zámku a vybudování výtahu
Oprava a modernizace městského stadionu (revitalizace škvárového hřiště)

Oprava a modernizace městského stadionu (revitalizace škvárového hřiště)

Otevřít Oprava a modernizace městského stadionu (revitalizace škvárového hřiště)
Menu