Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Revitalizace zámeckého parku - doplnění mobiliáře

Revitalizace zámeckého parku - doplnění mobiliáře

Dokončený
Otevřít Revitalizace zámeckého parku - doplnění mobiliáře
Projekt „Bílá louka“

Projekt „Bílá louka“

V realizaci
Otevřít Projekt „Bílá louka“
Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna

Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna

Plánovaný
Otevřít Místní energetická koncepce města Slavkov u Brna
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

V realizaci
Otevřít Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna
Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Plánovaný
Otevřít Slavkov u Brna Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
Menu