Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Co na srdci, to ve Slavkově

Život je otázkou priorit. Pomozte nám je určovat!

Aby se lidem ve městě dobře žilo, musí se v něm cítit doma. Chceme proto, abychom všichni dohromady tvořili budoucnost Slavkova. Nesouhlasíte s něčím? Nenechávejte si svůj názor pro sebe! Máte lepší nápad? Sem s ním, ať o něm ví i vaši sousedé!

Aktuálně

PinCity má nový design!

01.6. 2021

PinCity má nový design!

Platforma PinCity má od 30. května zcela nový modernější vizuál
Otevřít PinCity má nový design!

31

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Naše budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce vedení města a aktivních obyvatel.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města Slavkova u Brna, jeho velikosti a následného přínosu. 

7

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii
Menu