Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
a zastupitelů v podmínkách města Slavkov u Brna.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Chci navrhnout projekt

Jaká témata vás zajímají?

Zajištění jižní zámecké zdi a využití vnitřního prostoru mezi dvěma zdmi na jižní straně

Otevřít Zajištění jižní zámecké zdi a využití vnitřního prostoru mezi dvěma zdmi na jižní straně

Chodník naproti autobusovému nádraží mezi STK a mostem přes Litavu

Otevřít Chodník naproti autobusovému nádraží mezi STK a mostem přes Litavu
Přejmenování autobusové zastávky na

Přejmenování autobusové zastávky na "Slavkov u Brna, Topolová" a převedení do režimu na znamení

Otevřít Přejmenování autobusové zastávky na "Slavkov u Brna, Topolová" a převedení do režimu na znamení
Menu